فرم ها   |     ورود به پنل   |   چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۸

جهت رفع ارور: SYSLOG_CHECK

جهت رفع ارور: SYSLOG_CHECKدستور زیر را اجرا کنید:کد:nano /etc/csf/csf.confعبارت زیر را پیدا کردهکد:SYSLOG_CHECK = "0"و به این صورت تغییر دهید:کد:SYSLOG_CHECK = "720"رفع ارور: TESTING mode checkاز قسمت Firewall Configuration برای TESTING mode عدد 0 را قرار دهید.رفع ارور: RESTRICT_SYSLOG option checkا...

ادامه مطلب